Yoga with Minnan nettivalmennuksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot 

 

Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin “ehdot”) sovelletaan Mivalor Consulting Oy (Yoga with Minna) nettivalmennuksiin 1.3.2020 lukien.

1. Yleistä

1.1

Ehdot ovat osa Yoga with Minna nettivalmennussopimusta (myöhemmin ”Valmennussopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Asiakas”) ja Mivalor Consulting Oy:n välillä. 

2. Yoga with Minna Nettivalmennukset

2.1
Yoga with Minnan online-jooga on kk-perusteista. Asiakkaalla on milloin tahansa mahdollisuus lopettaa online-tunnit. Verkkovalmennukset ovat neljän viikon kestoisia valmennuksia. Asiakas saa verkkomaksun jälkeen viikon kuluessa valmennusohjelman ja pääsyn muihin valmennuksiin liittyviin oheispalveluihin.

2.2
Valmennussopimus on voimassa Sopimusehtojen mukaisin ehdoin 8 viikon määräajan.

3. Palvelun käyttöönotto

3.1
Saat maksun suoritettuasi sähköpostiisi ohjeet valmennukseen sekä rekisteröitymisohjeet Teachable-alustaan. Harjoitusohjelma jaetaan sähköpostiisi viikon kuluessa ostosta, jonka jälkeen voit suorittaa valmennuksen omaan tahtiisi. 

Saat lisäksi ohjeet liittyä suljettuun Facebook-ryhmään, josta saat valmennukseen liittyviä vinkkejä ja voit olla yhteydessä ohjaajaan.

4. Palvelun käyttöehdot

4.1.
Ostamasi Palvelu on henkilökohtainen. Palvelua ei siten voi siirtää toiselle henkilölle. Et saa luovuttaa, jakaa, kopioida tai siirtää millään tavalla saamaasi harjoitusohjelman linkkiä tai kurssialustan sisältöä eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

Jos epäilemme että käyttäjätiliäsi on käytetty väärin tai että joku muu kuin sinä käyttää käyttäjätiliäsi, voimme sulkea sen väliaikaisesti ja välittömästi ilman erillistä ilmoitusta. Sopimusrikkomuksissa ja väärinkäytöksissä sopimus voidaan purkaa ja käyttäjätili sulkea pysyvästi ilman ennakkoilmoitusta.

5. Palveluiden sisältö

5.1
Palveluissa voi olla Yoga with Minnan ja muiden osapuolien, kuten käyttäjien ja yhteistyökumppaneidemme tuottamaa sisältöä. Käyttäjien tuottamaa sisältöä ovat esimerkiksi käyttäjien Facebook-ryhmään lähettämät viestit, kommentit, tekstit ja kuvat.

5.2
Emme vastaa Palveluiden käyttäjien tai muiden osapuolien Palveluihin lähettämästä sisällöstä, käyttäjien välisestä suorasta tai epäsuorasta viestinnästä, emmekä muiden osapuolien verkkosivujen sisällöistä, joihin Palveluissa saattaa olla linkkejä.

5.3.
Mitään valmennusohjettamme – suullista, kirjallista tai kuvattua –  ei tule tulkita lupaukseksi tai takuuksi omassa tavoitteessasi menestymisestä. Menestymisesi riippuu aina omasta tekemisestäsi, kokonaistilanteestasi sekä ohjeiden noudattamisesta.

Palveluiden kaikkien ohjeiden, neuvojen ja sisällön noudattaminen on täysin sinun oman harkintasi varassa ja niiden seuraukset sinun omalla vastuullasi.

6. Maksu

Tilatessasi palvelun, maksat oston yhteydessä koko valmennuksen 68 euroa verkkovalmennus tai kk-onlinekortti 25 euroa/kk.

7. Peruutusehdot

7.1.
Mikäli peruutat tilauksesi ennen kuin olemme lähettäneet sinulle sähköpostitse harjoitusohjelman, voimme perua tilauksen ja saat rahat takaisin.

7.2.
Mikäli Sinulle on jo lähetetty sähköpostitse harjoitusohjelma, et voi enää peruuttaa valmennusta ja emme ole velvollisia maksamaan rahoja takaisin. Tämä pätee myös, vaikka ilmoittaisit meille ettet ole saanut meiltä sähköpostia.

7.3.
Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava asiakaspalveluumme sähköpostitse minna.hamalainen@mivalor.fi päätöksestäsi peruuttaa tilaus yksiselitteisellä tavalla. 

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksesi peruuttamisoikeuden käytöstä välittömästi ennen peruuttamisajan päättymistä, eli ennen kuin saat meiltä valmennuskohtaiset ohjeet sähköpostitse.

7.4.
Jos peruutat tilauksesi peruutusehtojen puitteissa, palautamme sinulle tähän tilaukseen liittyvät maksut. Teemme palautuksen viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Palautus tapahtuu samalla maksutavalla, jota olet käyttänyt tämän Palvelun maksamiseen, ellet ole nimenomaisesti suostunut muuhun. Palautuksesta ei aiheudu sinulle kustannuksia.

8. Asiakkaalle tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely 

8.1
Asiakas hyväksyy että maksaessaan Palvelun hänen antamansa tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin.

Asiakas hyväksyy että hänelle voidaan lähettää tärkeitä Valmennukseen liittyviä tiedotteita sähköpostitse tai tekstiviestitse.

8.2.
Asiakkaalla on mahdollisuus nähdä hänestä tallennetut tiedot ja vaatia ne poistettavaksi toimipaikoissamme.

Asiakas kuitenkin ymmärtää, että poistamalla tiedot Yoga with Minnan asiakasjärjestelmästä, hän ei voi enää vastaanottaa Valmennuspalveluja ja on edelleen sitoutunut maksamaan jäljellä olevan Valmennuksen maksut palveluntarjoajalle.

8.3.
Asiakas hyväksyy sen, että Mivalor Consulting Oy kuuluvat yritykset tai ulkopuoliset yritykset joiden palveluja Yoga with Minna käyttää voivat rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Asiakasta koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä Asiakkaan käyttämiä Yoga with Minnan palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Jäsenelle Yoga with Minnan kulloinkin tarjolla olevista palveluista. 

8.4.
Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Asiakkaan kirjallista suostumusta, poikkeuksena pakolliset lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

8.5.
Edellä esitetty Asiakkaan suostumus Asiakkaan koskevien tietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen Yoga with Minnan markkinoinnissa on voimassa Valmennussopimuksen voimassaoloajan sekä kaksitoista (12) kuukautta Valmennuksen päättymisen jälkeen.

9. Palveluiden saatavuus ja toimivuus

9.1.
Palvelut ovat tarkoitettu toimivaksi modernien tietokoneiden sekä älypuhelinten ja tablettien internetselaimilla käyttöjärjestelmästä riippumatta. Palveluiden käytön tulisi periaatteessa onnistua kaikilla yleisimmillä uusimpia standardeja noudattavilla selaimilla. Eri järjestelmät voivat kuitenkin tarjota erilaisen käyttökokemuksen ja jotkin ominaisuudet eivät välttämättä toimi kaikissa ympäristöissä. Palvelut vaativat jatkuvan nopean internetyhteyden toimiakseen sujuvasti.

Koska Palveluiden toiminta riippuu lukuisista laitteeseesi ja verkkoyhteyteesi liittyvistä asioita, emme voi taata, että juuri sinun järjestelmäsi ovat täysin yhteensopivia Palveluiden kanssa. Emme myöskään vastaa laitteidesi tai verkkoyhteyksiesi tai muiden järjestelmiesi käytön opastamisesta tai teknisestä tuesta. Emme voi taata, että Palvelut toimivat jatkuvasti moitteetta kaikilla päätelaitteilla.

10. Immateriaalioikeudet

10.1.
Palvelun sisältämän tai Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Yoga with Minnalle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Yoga with Minnan ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

10.2.
Nettivalmennuksessa asiakkaalle annettavat ohjelmat ja tiedot perustuvat Yoga with Minnan tietotaitoon, joka on Mivalor Consulting Oy:n yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Mivalor Consulting Oy:lle tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

11. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojenratkaisu 

11.1
Mivalor Consulting Oy (Yoga with Minna) ei vastaa Asiakkaan Palvelujen käytön estymisestä, digitaalisten laitteiden ja verkkojen toimintahäiriöistä tai toimimattomuudesta tai muista Valmennussopimukseen kirjattujen Asiakkaan oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Yoga with Minnan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita Yoga with Minna ei ole voinut kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure).

11.2.
Valmennussopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

11.3.
Asiakkaan ja Yoga with Minnan väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.